Photo: 

Name: 

Zejie Chen

Email: 

zejiec@uci.edu

Cohort: 

2018